तेरी ज्योत जगदी तेरा भोग लगदा

ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਤੇਰਾ, ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ
ਤੇਰੀ, ਹੋ ਰਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ
ਮਾਤਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ll

ਸੂਹਾ ਸੂਹਾ ਚੋਲਾ ਮਈਆ, ਅੰਗ ਵਿਰਾਜੇ,
ਕੇਸਰ, ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ* ll
ਹੋ ਮਾਤਾ,,,ਕੇਸਰ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ,,,
ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਤੇਰਾ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ਕੀਹਨੇ ਕੀਹਨੇ ਮਈਆ ਤੇਰਾ, ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ,
ਕੀਹਨੇ ਕੀਹਨੇ, ਚਵਰ ਝੁਲਾਇਆ* ll
ਹੋ ਮਾਤਾ,,, ਕੀਹਨੇ ਕੀਹਨੇ ਚਵਰ ਝੁਲਾਇਆ,,,
ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਤੇਰਾ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ਪੰਜਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ, ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ,
ਅਰਜੁਨ, ਚਵਰ ਝੁਲਾਇਆ* ll
ਹੋ ਮਾਤਾ,,, ਅਰਜੁਨ ਚਵਰ ਝੁਲਾਇਆ,,,
ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਤੇਰਾ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ਨੰਗੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਮਈਆ, ਅਕਬਰ ਆਇਆ,
ਸੋਨੇ ਦਾ, ਛੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ* ll
ਹੋ ਮਾਤਾ,,, ਸੋਨੇ ਦਾ ਛੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ,,,
ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਤੇਰਾ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ਧਿਆਨੂੰ ਭਗਤ ਮਈਆ, ਤੇਰਾ ਯਸ਼ ਗਾਇਆ,
ਮਨ ਵਾਂਛਿਤ, ਫ਼ਲ ਪਾਇਆ* ll
ਹੋ ਮਾਤਾ,,, ਮਨ ਵਾਂਛਿਤ ਫ਼ਲ ਪਾਇਆ,,,
ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਤੇਰਾ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ਅਪਲੋਡਰ- ਅਨਿਲਰਾਮੂਰਤੀਭੋਪਾਲ
download bhajan lyrics (415 downloads)