अज्ज साड्डे वेहड़े विच पौणाहारी आये

ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੇਹੜੇ ਵਿੱਚ, ਪੌਣਾਹਾਰੀ ਆਏ ll
ਪੌਣਾਹਾਰੀ ਆਏ, ਦੇਖੋ ਦੁੱਧਾਧਾਰੀ ਆਏ* l
ਅੱਜ ਸਾਡੇ,,, ਜੈ ਹੋ lll ਵੇਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪੌਣਾਹਾਰੀ ਆਏ ll

ਮੋਰ ਸਵਾਰੀ, ਕਰਕੇ ਜੋਗੀ, "ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਏ" l
ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ, "ਬਾਬੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਏ" ll
*ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਬਾਲਕ ਸੋਹਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਏ,,,
ਅੱਜ ਸਾਡੇ,,, ਜੈ ਹੋ lll ਵੇਹੜੇ ਵਿੱਚ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ਰੋਟ ਮਣੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ, "ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਏ" l
ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਹਾਰ ਬਣਾਕੇ, "ਮੂਰਤੀ ਅਸੀਂ ਸਜਾਈ ਏ" ll
*ਸਵਰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਥਾਂਵਾਂ ਜਿੱਥੇ, ਚਰਨ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪਾਏ,,,
ਅੱਜ ਸਾਡੇ,,, ਜੈ ਹੋ lll ਵੇਹੜੇ ਵਿੱਚ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ਸੀਸ ਤੇ ਓਹਦੇ, ਜਟਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ, "ਅੰਗ ਭਬੂਤੀ ਰਮਾਈ ਏ" l
ਪੈਰੀ ਪਊਏ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਿਮਟਾ, "ਮੌਂਢੇ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਏ" ll
*ਜਿਸ ਵੱਲ ਦੇਖੇ, ਉਸਨੂੰ ਤਾਰੇ, ਨਿਗਾਹ ਮੇਹਰ ਦੀ ਪਾਏ,,,
ਅੱਜ ਸਾਡੇ,,, ਜੈ ਹੋ lll ਵੇਹੜੇ ਵਿੱਚ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਾ ਦੇ, ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ, "ਲੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤਾਰੀ ਏ" l
ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ, "ਜੇਹੜਾ ਓਹਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਏ" ll
*ਭਗਤ ਕੈਲਾਸ਼, ਨਾਥ ਨੇ ਵੀ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ,,,
ਅੱਜ ਸਾਡੇ,,, ਜੈ ਹੋ lll ਵੇਹੜੇ ਵਿੱਚ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ਅਪਲੋਡਰ- ਅਨਿਲਰਾਮੂਰਤੀਭੋਪਾਲ
download bhajan lyrics (307 downloads)