तालियां बजाकर सोने श्याम नू मनाइए

तालियां बजाकर सोने श्याम नू मनाइए
तालियां बजाई शाम नू मनाइए

वृंदावन विच डेरा लाया
इसने सब नू आप बुलाया
रज रज दर्शन पाइए....

लूट लिया दिल साडा मुरली बजा के
तीखे तीखे नैना वाले तीर चला के
किवे भूल जाइए......

नाम वाले मोती आप लुटान्दा है
जमुना दे कंडे उत्ते रास रचांदा है
रासा पाइये.....

छड दित्ता दुनिया नू तेनु नहीहो छड़ना
पैरा विच घुंघरू बाजे छम छम नचना
आप भी नचिए औरा नू नचाइए.....
श्रेणी
download bhajan lyrics (63 downloads)