मैया जी मैं तो आया थारे द्वार जी

मैया जी मैं तो आया थारे द्वार जी,
टाबरियां कानी मुह्लको तो सही

कोई लाया रोली मोली कोई लाया मेहँदी गोली
हाथा माहि मेहँदी लू लगवाये जी
टाबरियां कानी मुह्लको तो सही
मैया जी मैं तो आया थारे द्वार जी,

कोई लाया बाली प्यारी
कोई लाया नथली प्यारी,
कोई लाया चुडलो थारे ताए जी
टाबरियां कानी मुह्लको तो सही
मैया जी मैं तो आया थारे द्वार जी,

कोई लाया चुनरी प्यारी लाल सुरंगी प्यारी प्यारी
ओडो दादी कर सोला शंगार जी
टाबरियां कानी मुह्लको तो सही
मैया जी मैं तो आया थारे द्वार जी,

लेके आसरो म्हाने थारो सोया म्हारा भाग जगा दो
कर दो म्हारो बेडो दादी पार जी
टाबरियां कानी मुह्लको तो सही
मैया जी मैं तो आया थारे द्वार जी,
download bhajan lyrics (644 downloads)