चुपके चुपके आए श्याम

तर्ज - छोटी छोटी गईया

चुपके चुपके आए श्याम डाले रे गुलाल,
चुपके चुपके आए श्याम डाले रे गुलाल,
फागुन्यो खेले मेरो मदन गोपाल,
चुपके चुपके आए श्याम डाले रे गुलाल,
फागुन्यो खेले मेरो मदन मोहन.....

कोई डाले नीलो पिलो कोई रंग लाल,
कोई डाले नीलो पिलो कोई रंग लाल,
केसरियो डाले मेरो मदन गोपाल,
चुपके चुपके आए श्याम डाले रे गुलाल,
फागुन्यो खेले मेरो मदन गोपाल......

गौरी संग भोला खेले सीता संग राम,
राधा के संग खेले मदन गोपाल,
चुपके चुपके आए श्याम डाले रे गुलाल,
फागुन्यो खेले मेरो मदन गोपाल.....

कोई करे बरजोरी कोई री धमाल,
रंग लागाए मेरो मदन गोपाल,
चुपके चुपके आए श्याम डाले रे गुलाल,
फागुन्यो खेले मेरो मदन गोपाल......
श्रेणी
download bhajan lyrics (171 downloads)