शिव ज्योतिर्लिंग

ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय...

सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय
हर हर भोले नमः शिवाय

मल्लिकार्जुनाय शिव मल्लिकार्जुनाय
हर हर भोले नमः शिवाय

महाकालाय शिव महाकालाय
हर हर भोले नमः शिवाय

अमलेश्वराय ॐ कारेश्वराय
हर हर भोले नमः शिवाय

वैद्यनाथाय शिव वैद्यनाथाय
हर हर भोले नमः शिवाय

भीमशंकराय शिव भीमशंकराय
हर हर भोले नमः शिवाय

रामेश्वराय शिव रामेश्वराय
हर हर भोले नमः शिवाय

नागेश्वराय शिव नागेश्वराय
हर हर भोले नमः शिवाय

विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय
हर हर भोले नमः शिवाय

त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय
हर हर भोले नमः शिवाय

केदारेश्वराय शिव केदारेश्वराय
हर हर भोले नमः शिवाय

घुश्मेश्वराय शिव घुश्मेश्वराय
हर हर भोले नमः शिवाय
श्रेणी
download bhajan lyrics (10 downloads)