ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਮੋਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ

ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਮੋਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ
========================
ਸੋਹਣੀ, ਲੱਗਦੀ ਏ, ਮੋਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਜੀ,
ਜੋਗੀ ਮੇਰਾ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ll
ਏਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਰੀ* ll,
ਜੀ ਜੋਗੀ* ਮੇਰਾ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ,,,
ਸੋਹਣੀ, ਲੱਗਦੀ ਏ, ਮੋਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਜੀ,
ਜੋਗੀ ਮੇਰਾ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ll

ਸੋਨੇ ਦੀ, ਗ਼ੁਫ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਇਆ ਜੋਗੀ ਡੇਰਾ ਏ,
ਸਿਰ ਤੇ, ਜਟਾਵਾਂ ਮੁਖ਼, ਸੁਰਖ਼ ਸਵੇਰਾ ਏ ll
ਉੱਡੇ, ਪਾਉਣ ਦੇ, ਸਹਾਰੇ ਪੌਣਾਹਾਰੀ* ll,
ਜੀ ਜੋਗੀ* ਮੇਰਾ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ,,,
ਸੋਹਣੀ, ਲੱਗਦੀ ਏ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ਬੈਂਡ, ਵਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕੀਂ, ਚੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ,
ਰੋਟ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੋਹਣੇ, ਝੰਡੇ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ll
ਰੱਖ, ਮਨ / ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਧਾ ਏ ਭਾਰੀ* ll,
ਜੀ ਜੋਗੀ* ਮੇਰਾ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ,,,
ਸੋਹਣੀ, ਲੱਗਦੀ ਏ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ਹੀਰਲੇ ਦਾ, ਰਾਮ ਵੀ, ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਏ,
ਸੰਗ ਲੈ ਕੇ, ਪਟਿਆਲਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ll
ਕੂਕੇ ਮਿਲੂ / ਹਰੀ ਅਮਿਤ ਨੂੰ, ਚੜ੍ਹੀ ਏ ਖ਼ੁਮਾਰੀ* ll,
ਜੀ ਜੋਗੀ* ਮੇਰਾ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ,,,
ਸੋਹਣੀ, ਲੱਗਦੀ ਏ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ਅਪਲੋਡਰ- ਅਨਿਲਰਾਮੂਰਤੀਭੋਪਾਲ
download bhajan lyrics (44 downloads)