मेरो छोटो सो कन्हीया बड़ो प्यारो लागे री

मेरो छोटो सो कन्हीया बड़ो प्यारो लागे री |
प्यारो लागे री, बड़ो प्यारो लागे री ||

जाके सर पे मुकुट विराज रहे री |
वाकी लत घुंघरारी बड़ी प्यारी लागे री ||

वाके नैना मतवारे, रतनारे लागे री |
मेरे मन मे वो जैसे कोई पीर लागे री ||

प्यारी प्यारी मृदु मुस्कानी न्यारी लागे री |
वाकी चाल मतवारी गजवारी लागी रे ||

वाको देखे बिना नैन मे ना चेन ना आवे री |
वाकी छवि सुधि करी सारी रात जावे री ||
श्रेणी
download bhajan lyrics (1538 downloads)